a4: Fokuspunkter brukt

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg antall tilgjengelige fokuspunkter for manuelt fokuspunktvalg når et annet alternativ enn [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF- områdemodus.

AlternativBeskrivelse
6[ Alle punkter ]Hvert fokuspunkt som er tilgjengelig i gjeldende AF-områdemodus kan velges. Antall tilgjengelige punkter varierer med AF-områdemodus.
7[ Vekslende punkter ]Antall tilgjengelige fokuspunkter reduseres til en fjerdedel av antallet tilgjengelig når [ Alle punkter ] er valgt. Bruk for raskt valg av fokuspunkt. Antall tilgjengelige fokuspunkter i modusene [ Punpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-people) ] eller [ Wide-area AF (L-animals) ] endres ikke .