d2: Maksimalt antall skudd per serie

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Maksimalt antall bilder som kan tas i en enkelt serie i kontinuerlig utløsermodus kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 1 og 100.

  • Merk at uansett hvilket alternativ som er valgt, er det ingen begrensning på antall bilder som kan tas i en enkelt serie når en lukkerhastighet på 1 s eller lavere er valgt i modus S eller M , og under stille fotografering.

Minnebufferen

Egendefinert innstilling d2 [ Maksimalt antall bilder per serie ] brukes til å velge antall bilder som kan tas i en enkelt serie. Antall bilder som kan tas før minnebufferen fylles og fotograferingen går sakte, varierer med bildekvalitet og andre innstillinger. Når bufferen er full, vil kameraet vise " r00 " og bildefremføringshastigheten vil synke.