Pip-alternativer

 1. G knappen
 2. B oppsettsmeny

Pip på/av

Slå pipehøyttaleren på eller av.

 • Hvis [ ] er valgt for [ Pip på/av ], lyder det et pip når:
  • selvutløseren teller ned,
  • intervall-timerfotografering, time-lapse videoopptak eller fokusskifte slutter,
  • kameraet fokuserer i fotomodus (merk at dette ikke gjelder hvis AF-C er valgt for fokusmodus eller når AF-A er valgt og du fotograferer i AF-C , og [ Release ] er valgt for egendefinert innstilling a2 [ AF -S prioritetsvalg ]),
  • berøringskontroller brukes, eller
  • utløseren trykkes ned når et skrivebeskyttet minnekort er satt inn i kameraet.
 • Velg [ Av (bare berøringskontroller) ] for å deaktivere lydsignalet for berøringskontroller mens du aktiverer det for andre formål.
 • Når [ ] er valgt for [ Stille fotografering ] i fotoopptaksmenyen, vil det ikke høres et pip når kameraet fokuserer eller mens selvutløseren er i drift, uavhengig av innstillingene som er valgt for [ Beep-alternativer ].

Volum

Juster lydvolumet.

Tonehøyde

Velg tonehøyde for pipet fra [ Høy ] og [ Lav ].