i knappen (avspillingsmodus)

Ved å trykke på i -knappen under avspillingszoom eller avspilling på full skjerm eller miniatyrbilde vises i -menyen for avspillingsmodus. Marker elementer og trykk på J eller 2 for å velge.

Trykk på i -knappen igjen for å gå tilbake til avspilling.

 • Under kalenderavspilling kan i -menyen vises ved å trykke på i -knappen når miniatyrbilder vises.

Bilder

AlternativBeskrivelse
[ Rask beskjæring ] 1Lagre en kopi av det gjeldende bildet som er beskåret i området som er synlig på skjermen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når RGB-histogrammer vises (RGB histogram ).
[ Vurdering ]Vurder gjeldende bilde (Ranger bilder ).
[ Velg for opplasting til smartenhet ]Velg gjeldende bilde for opplasting (Velg for opplasting ). Alternativet som vises varierer med typen enhet som er tilkoblet.
[ Velg for opplasting til datamaskin ]
[ Retusjere ]Lag en retusjert kopi av gjeldende bilde (N Retusjermenyen: Lage retusjerte kopier ).
[ Velg mappe ]Velg en mappe for avspilling. Merk en mappe og trykk på J for å se bildene den inneholder.
[ Beskytt ]Legg til beskyttelse til eller fjern beskyttelse fra gjeldende bilde (Beskytter bilder mot sletting ).
[ Opphev beskyttelsen av alle ] 2Fjern beskyttelsen fra alle bilder i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.
[ Sammenligning side ved side ] 3Sammenlign retusjerte kopier med originalene.
 1. Kun tilgjengelig under avspillingszoom.
 2. Ikke tilgjengelig under avspillingszoom.
 3. Bare tilgjengelig når en retusjert kopi (indikert med et p -ikon) eller kildebildet for en retusjert kopi er valgt.

[Sammenligning side ved side]

Velg [ Sammenligning side ved side ] for å sammenligne retusjerte kopier med de ikke-retusjerte originalene.

1Alternativer som brukes til å lage kopi
2Kildebilde
3Retusjert eksemplar
 • Kildebildet vises til venstre, den retusjerte kopien til høyre.
 • Alternativene som brukes til å lage kopien, er oppført øverst på skjermen.
 • Trykk på 4 eller 2 for å bytte mellom kildebildet og den retusjerte kopien.
 • Hvis kopien er et overlegg laget av flere kildebilder, trykk 1 eller 3 for å se de andre bildene.
 • Hvis kilden har blitt kopiert flere ganger, trykk 1 eller 3 for å se de andre kopiene.
 • For å se det uthevede bildet zoomet inn, trykk og hold inne X -knappen.
 • Trykk på J for å gå tilbake til avspilling med det uthevede bildet vist på full skjerm.
 • For å avslutte til avspilling, trykk på K -knappen.
 • Kildebildet vil ikke vises hvis kopien ble laget fra et fotografi som nå er beskyttet.
 • Kildebildet vil ikke vises hvis kopien ble laget fra et fotografi som siden har blitt slettet.

Videoer

AlternativBeskrivelse
[ Vurdering ]Vurder gjeldende video (Ranger bilder ).
[ Velg for opplasting til datamaskin ]*Velg gjeldende video for opplasting (Velg for opplasting ).
[ Volumkontroll ]Juster avspillingsvolumet.
[ Trim video ]Trim opptak fra gjeldende video og lagre den redigerte kopien i en ny fil (Velg start-/sluttpunkt ).
[ Velg mappe ]Velg en mappe for avspilling. Merk en mappe og trykk på J for å se bildene den inneholder.
[ Beskytt ]Legg til beskyttelse til eller fjern beskyttelse fra gjeldende video (Beskytter bilder mot sletting ).
[ Opphev beskyttelsen av alle ]Fjern beskyttelsen fra alle bilder i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.
 1. Den vises ikke hvis kameraet og datamaskinen aldri har vært koblet sammen via trådløs kobling.

Videoer (avspilling satt på pause)

AlternativBeskrivelse
9[ Velg start-/sluttpunkt ]Trim opptak fra gjeldende video og lagre den redigerte kopien i en ny fil (Velg start-/sluttpunkt ).
4[ Lagre gjeldende ramme ]Lagre en valgt ramme som et JPEG-stillbilde (Lagre gjeldende ramme ).

Velg for opplasting

Følg trinnene nedenfor for å velge det gjeldende bildet for opplasting til en smartenhet eller datamaskin.

 • i -menyelementene som brukes til å velge bilder for opplasting varierer med typen enhet som er tilkoblet:
  • [ Velg for opplasting til smartenhet ]: Vises når kameraet er koblet til en smartenhet via innebygd Bluetooth ved hjelp av [ Koble til smartenhet ] i oppsettmenyen (Koble til smartenhet ).
  • [ Velg for opplasting til datamaskin ]: Vises når kameraet er koblet til en datamaskin via innebygd Wi-Fi ved å bruke [ Koble til datamaskin ] i oppsettmenyen (Koble til datamaskinen ).
 • Videoer kan ikke velges for opplasting når kameraet er koblet til en smartenhet via SnapBridge-appen.
 • Maksimal filstørrelse for videoer lastet opp på andre måter er 4 GB.
 1. Velg ønsket bilde og trykk på i -knappen.
 2. Marker [Velg for opplasting til smartenhet] eller [Velg for opplasting til datamaskin] og trykk på J .

  Bildet vil bli merket med et W -ikon.

Fjerner opplastingsmerking

For å fjerne opplastingsmerking, gjenta trinn 1 og 2.

Velg start-/sluttpunkt

Trim opptak fra gjeldende video og lagre den redigerte kopien i en ny fil.

 1. Vis en video i fullformat.
 2. Sett videoen på pause på den nye åpningsrammen.
  • Trykk på J -knappen for å starte avspilling av videoer. Trykk på 3 for å pause.
  • Din omtrentlige posisjon i videoen kan fastslås fra videofremdriftslinjen.
  • Trykk 4 eller 2 eller roter hovedkommandohjulet for å finne ønsket ramme.
 3. Velg [Velg start-/sluttpunkt].

  Trykk på i -knappen, uthev [ Velg start-/sluttpunkt ], og trykk på J .
 4. Velg startpunktet.

  For å lage en kopi som starter fra gjeldende ramme, uthev [ Startpunkt ] og trykk på J
 5. Bekreft det nye startpunktet.
  • Hvis ønsket ramme ikke vises for øyeblikket, trykk på 4 eller 2 for å spole frem eller tilbake.
  • Drei hovedkommandohjulet ett stopp for å hoppe frem eller tilbake 10 s.
  • Roter underkommandohjulet for å hoppe til siste eller første bilde.
 6. Velg sluttpunktet.
  • Trykk på A ( g )-knappen for å bytte til endepunktvalgverktøyet ( x ) og velg deretter lukkerammen ( x ) som beskrevet i trinn 5.
 7. Trykk 1 for å lage kopien.
 8. Forhåndsvis kopien.
  • For å forhåndsvise kopien, uthev [ Forhåndsvisning ] og trykk på J (for å avbryte forhåndsvisningen og gå tilbake til menyen for lagringsalternativer, trykk 1 ).
  • For å forlate gjeldende kopi og gå tilbake til trinn 5, uthev [ Avbryt ] og trykk på J
 9. Velg et lagringsalternativ.
  • Velg [ Lagre som ny fil ] og trykk på J -knappen for å lagre den redigerte kopien som en ny fil.
  • For å erstatte den originale videoen med den redigerte kopien, uthev [ Overskriv eksisterende fil ], trykk på J og uthev deretter [ Ja ] og trykk på J .

Trimming av videoer

 • Kopien vil ikke bli lagret hvis det ikke er nok plass på minnekortet.
 • Videoer som er mindre enn to sekunder lange kan ikke redigeres med [ Velg start-/sluttpunkt ].
 • Kopier har samme tidspunkt og dato for opprettelse som originalen.

Fjerner åpnings- eller lukkeopptak

 • For å fjerne bare det avsluttende opptakene fra en video, velg [ Sluttpunkt ] i trinn 4, trykk på J -knappen og fortsett til trinn 7 uten å trykke på A ( g )-knappen i trinn 6.
 • For å fjerne kun åpningsopptakene, fortsett til trinn 7 uten å trykke på A ( g )-knappen i trinn 6.

Alternativet [Trim video] (retusjeringsmeny)

Videoer kan også redigeres ved å bruke [ Trim video ]-elementet i retusjeringsmenyen.

Lagre gjeldende ramme

Lagre en valgt ramme som et JPEG-stillbilde.

 1. Sett videoen på pause på ønsket ramme.
  • Trykk på 3 for å pause avspillingen.
  • Trykk på 4 eller 2 for å finne ønsket ramme.
 2. Velg [Lagre gjeldende ramme].

  Trykk på i -knappen, uthev deretter [ Lagre gjeldende ramme ] og trykk på J for å lage en JPEG-kopi av gjeldende ramme.

[Lagre gjeldende ramme]

 • Stillbilder lagres med dimensjonene valgt for [ Bildestørrelse/bildehastighet ] i videoopptaksmenyen da videoen ble spilt inn.
 • De kan ikke retusjeres.
 • Enkelte kategorier med bildeinformasjon vises ikke under avspilling.