ISO-følsomhetsinnstillinger

  1. G knappen
  2. 1 videoopptaksmeny

Juster ISO-følsomhetsinnstillingene for videomodus.

AlternativBeskrivelse
[ Maksimal følsomhet ]

Velg den øvre grensen for automatisk ISO-følsomhetskontroll for å forhindre at den heves for høyt.

  • Den valgte verdien fungerer som øvre grense for ISO-følsomhet i modusene P , S og A og når [ ] er valgt for [ Automatisk ISO-kontroll (modus M) ] i modus M.
[ Automatisk ISO-kontroll (modus M) ]Hvis du velger [ ] og trykker på J -knappen, vil kameraet automatisk justere ISO-følsomheten for videomodus i modus M. Hvis [ Av ] er valgt, vil [ ISO-følsomhet (modus M) ] forbli fast på verdien valgt av brukeren.
  • Uavhengig av hvilket alternativ som er valgt, brukes automatisk ISO-følsomhetskontroll i andre moduser enn M .
[ ISO-følsomhet (modus M) ]Velg ISO-følsomhet for modus M fra verdier mellom ISO 100 og 25600.

Automatisk ISO-følsomhetskontroll

  • Ved høy ISO-følsomhet kan "støy" (tilfeldig fordelte lyse piksler, tåke eller linjer) øke.
  • Ved høy ISO-følsomhet kan kameraet ha problemer med å fokusere.
  • Det foregående kan forhindres ved å velge en lavere verdi for [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Maksimal følsomhet ].