Feste et objektiv

 • Kameraet kan brukes med objektiver med Z-fatning. Objektivet som vanligvis brukes i dette dokumentet for illustrative formål er en NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.
 • Vær forsiktig for å unngå at støv kommer inn i kameraet.
 • Bekreft at kameraet er av før du fester objektivet.
  • Fjern kamerahusdekselet ( q , w ) og det bakre objektivdekselet ( e , r ).
  • Juster monteringsmerkene på kameraet ( t ) og objektivet ( y ). Ikke berør bildesensoren eller linsekontaktene.
  • Roter linsen som vist til den klikker på plass ( u ).
 • Fjern frontlinsedekselet før du tar bilder.

F-monterte objektiver

 • Pass på å feste FTZ II/FTZ-monteringsadapteren (tilgjengelig separat) før du bruker F-fatningsobjektiver (Monter adaptere ).
 • Forsøk på å feste objektiver med F-fatning direkte til kameraet kan skade objektivet eller bildesensoren.

Ta av linser

 • Etter at du har slått av kameraet, trykk og hold inne objektivutløserknappen ( q ) mens du dreier objektivet i retningen vist ( w ), og løsne deretter objektivet.
 • Etter at du har fjernet objektivet, setter du på objektivdekslene og kameradekselet.