f4: Tilpass kommandohjul

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Tilpass driften av hoved- og underkommandoskivene.

Omvendt rotasjon

Vend rotasjonsretningen til kommandohjulene for utvalgte operasjoner.

  • Marker [ Eksponeringskompensasjon ] eller [ Lukkerhastighet/blenderåpning ] og trykk på 2 for å velge ( M ) eller velge bort ( U ).
  • Trykk J for å lagre endringer og avslutte.

Bytt hoved/sub

Vend om på rollene til hoved- og underkommandoskivene.

AlternativBeskrivelse
[ Eksponeringsinnstilling ]Hvis [ ] er valgt, vil hovedkommandohjulet kontrollere blenderåpningen og underkommandohjulets lukkerhastighet. Hvis [ På (Modus A) ] er valgt, vil hovedkommandohjulet kun brukes til å stille inn blenderåpning i modus A.
[ Autofokusinnstilling ]Hvis [ ] er valgt og [ Fokusmodus/AF-områdemodus ] har blitt tilordnet en kontroll ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (fotografering) ], kan du velge AF-områdemodus ved å holde kontrollen og rotere hoved kommandohjul og fokusmodus ved å holde inne kontrollen og rotere underkommandohjulet.

Menyer og avspilling

Velg rollene som spilles av multivelgeren og kommandohjulene under avspilling og menynavigering.

AlternativBeskrivelse
[ ]Avspilling:
  • Hovedkommandohjulet kan brukes til å velge bildet som vises under avspilling på full skjerm. Underkommandohjulet kan brukes til å hoppe forover eller bakover i henhold til alternativet som er valgt for [ Sub-dial frame advance ].
  • Under avspilling av miniatyrbilder kan hovedkommandohjulet brukes til å markere miniatyrbilder og underkommandohjulet for å gå opp eller ned.
Menyer* :
Bruk hovedkommandohjulet for å markere menyelementer. Ved å rotere underkommandohjulet til høyre vises undermenyen for det uthevede alternativet. Ved å dreie den til venstre vises forrige meny.
2[ På (bildeanmeldelse ekskludert) ]Når det gjelder [ ] bortsett fra at kommandohjulene ikke kan brukes til avspilling under bildevisning.
[ Av ]Bruk multivelgeren til å velge bildet som skal vises under avspilling på full skjerm eller for å markere bilder eller menyelementer.
  1. Underkommandohjulet kan ikke brukes til å velge uthevede elementer. For å velge uthevede elementer, trykk på J eller 2 .

Sub-dial ramme frem

Velg operasjonen som skal utføres når du dreier underkommandohjulet under avspilling på full skjerm. Dette alternativet trer bare i kraft når [ ] eller [ På (bildegjennomgang ekskludert) ] er valgt for [ Menyer og avspilling ].

AlternativBeskrivelse
[ 10 bilder ]Hopp frem eller tilbake 10 bilder om gangen.
[ 50 bilder ]Hopp frem eller tilbake 50 bilder om gangen.
c[ Vurdering ]Gå til neste eller forrige bilder med den valgte vurderingen. For å velge vurdering, uthev [ Rating ] og trykk på 2 .
P[ Beskytt ]Gå til neste eller forrige beskyttede bilde.
C[ Bare bilder ]Gå til neste eller forrige bilde.
1[ Kun videoer ]Gå til neste eller forrige video.
u[ Mappe ]Roter underkommandohjulet for å velge en mappe.