Koble til datamaskinen

 1. G knappen
 2. B oppsettsmeny

Koble til datamaskiner via Wi-Fi.

Wi-Fi-tilkobling

Velg [ Aktiver ] for å koble til med innstillingene som er valgt for [ Nettverksinnstillinger ].

Nettverksinnstillinger

Velg [ Opprett profil ] for å opprette en ny nettverksprofil (Kobler til i tilgangspunktmodus ,Kobler til i infrastrukturmodus ).

 • Hvis det allerede eksisterer mer enn én profil, kan du trykke på J for å velge en profil fra en liste.
 • For å redigere en eksisterende profil, uthev den og trykk på 2 .
AlternativBeskrivelse
[ Generelt ]
 • [ Profilnavn ]: Gi profilen nytt navn. Standard profilnavn er det samme som nettverkets SSID.
 • [ Passordbeskyttelse ]: Velg [ ] for å kreve at et passord angis før profilen kan endres. For å endre passordet, uthev [ ] og trykk på 2 .
[ Trådløs ]
 • Infrastrukturmodus : Juster innstillinger for tilkobling til et nettverk via en ruter.
  • [ SSID ]: Angi nettverkets SSID.
  • [ Kanal ]: Velges automatisk.
  • [ Autentisering/kryptering ]: Velg [ ÅPEN ] eller [ WPA2-PSK-AES ].
  • [ Passord ]: Skriv inn nettverkspassordet.
 • Tilgangspunktmodus : Juster innstillinger for direkte trådløs tilkobling til kameraet.
  • [ SSID ]: Velg kameraets SSID.
  • [ Kanal ]: Velg [ Auto ] eller [ Manuell ].
  • [ Autentisering/kryptering ]: Velg [ ÅPEN ] eller [ WPA2-PSK-AES ].
  • [ Passord ]: Hvis [ WPA2-PSK-AES ] er valgt for [ Autentisering/kryptering ], kan du velge kamerapassordet.
[ TCP/IP ]Juster TCP/IP-innstillinger for infrastrukturtilkoblinger. En IP-adresse kreves.
 • Hvis [ Aktiver ] er valgt for [ Få automatisk ], vil IP-adressen og subnettmasken for tilkoblinger i infrastrukturmodus hentes via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.
 • Velg [ Deaktiver ] for å angi IP-adressen ([ Adresse ]) og subnettmasken ([ Mask ]) manuelt.

Alternativer

Juster opplastingsinnstillingene.

Automatisk opplasting

Velg [ ] for å laste opp nye bilder etter hvert som de blir tatt.

 • Opplastingen begynner først etter at bildet er lagret på minnekortet. Pass på at det er satt inn et minnekort i kameraet.
 • Videoer og bilder tatt i videomodus lastes ikke opp automatisk når opptaket er fullført. De må i stedet lastes opp fra avspillingsskjermen (Laster opp bilder ).

Slett etter opplasting

Velg [ Ja ] for å slette bilder fra kameraets minnekort automatisk når opplastingen er fullført.

 • Filer merket for overføring før du valgte [ Ja ] blir ikke slettet.
 • Sletting kan bli suspendert under enkelte kameraoperasjoner.

Last opp fil som

Når du laster opp RAW + JPEG-bilder, velg om du vil laste opp både RAW- og JPEG-filene eller bare JPEG-kopien.

 • Alternativet som er valgt for [ Last opp fil som ] trer i kraft når [ ] er valgt for [ Autoopplasting ].

Opphev alle?

Velg [ Ja ] for å fjerne overføringsmerking fra alle bilder. Opplasting av bilder med et «opplasting»-ikon vil umiddelbart bli avsluttet.

MAC-adresse

Se MAC-adressen.