Roter høyt

  1. G knappen
  2. D avspillingsmeny

Når [ ] er valgt, vil "høye" (portrett-orientering) bilder automatisk roteres for visning under avspilling.

Roter høyt

Bildene roteres ikke automatisk under bildevisning selv når [ ] er valgt for [ Roter høyt ].