Slett

  1. G knappen
  2. D avspillingsmeny

Slett flere bilder. For mer informasjon, se "Slette flere bilder" (Sletter flere bilder ).

AlternativBeskrivelse
Q[ Valgte bilder ]Slett valgte bilder.
i[ Bilder tatt på utvalgte datoer ]Slett alle bilder tatt på valgte datoer.
R[ Alle bilder ]Slett alle bilder i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.