Avspillingsmappe

  1. G knappen
  2. D avspillingsmeny

Velg en mappe for avspilling.

AlternativBeskrivelse
(Mappenavn)Bilder i alle mapper med det valgte navnet vil være synlige under avspilling. Mapper kan gis nytt navn ved å bruke alternativet [ Lagringsmappe ] > [ Gi nytt navn ] i fotoopptaksmenyen.
[ Alle ]Bilder i alle mapper vil være synlige under avspilling.
[ Gjeldende ]Bare bilder i gjeldende mappe vil være synlige under avspilling.