Fokusskift-fotografering

 1. G knappen
 2. C fotoopptaksmeny

Fokusskift varierer automatisk fokus over en serie bilder. Bruk den til å ta bilder som senere vil bli kombinert ved hjelp av fokusstabling for å lage ett enkelt bilde med økt dybdeskarphet. Før du bruker fokusskift, velg en fokusmodus av AF-A , AF-S eller AF-C og en annen utløsermodus enn E .

AlternativBeskrivelse
[ Start ]Begynn å skyte. Kameraet tar det valgte antallet bilder, og endrer fokusavstanden med den valgte mengden for hvert skudd.
[ Antall skudd ]Velg antall bilder (maksimalt 300).
[ Fokus trinnbredde ]Fokusforskyvning varierer fokusavstanden over en serie fotografier. Velg hvor mye fokusavstanden endres for hvert skudd.
[ Intervall til neste bilde ]Velg intervallet mellom bildene, i sekunder.
 • Velg [ 00 ] for å ta bilder med opptil ca. 3 fps.
 • For å sikre riktig eksponering når du bruker blits, velg et intervall som er langt nok til at blitsen kan lades.
[ Første bildeeksponeringslås ]
 • [ ]: Kameraet låser eksponeringen for alle bilder ved innstillingen for det første bildet.
 • [ Av ]: Kameraet justerer eksponeringen før hvert opptak.
[ Stille fotografering ]Velg [ ] for å eliminere lukkerlyder under opptak.
 • Hvis du velger [ ] blir kameraet ikke helt stille. Kameralyder kan fortsatt være hørbare, for eksempel under autofokus eller blenderjustering, i sistnevnte tilfelle mest merkbart ved blenderåpninger som er mindre (dvs. ved f-tall høyere) enn f/5.6.
[ Starter lagringsmappe ]Merk et alternativ og trykk på 2 for å velge ( M ) eller oppheve valget ( U ).
 • [ Ny mappe ]: En ny mappe opprettes for hver nye sekvens.
 • [ Tilbakestill filnummerering ]: Filnummerering tilbakestilles til 0001 hver gang en ny mappe opprettes.

Fokusskift fotografering

Før du skyter

 • Ta et testbilde med gjeldende innstillinger.
 • Vi anbefaler å bruke en av følgende strømkilder for å forhindre tap av strøm mens opptak pågår:
  • Et fulladet batteri
  • En valgfri EH-7P ladeadapter
  • En valgfri EH‑8P AC-adapter med en UC‑E25 USB kabel (med Type C-kontakter i begge ender)
  • Bærbare ladere (powerbanker)
 1. Fokus.
  • Under fokusskift tar kameraet en serie bilder som starter fra en valgt fokusposisjon og fortsetter mot det uendelige. Gitt at fotograferingen avsluttes når uendelig nås, bør startfokusposisjonen være litt foran (dvs. nærmere kameraet enn) det nærmeste punktet på motivet.
  • Ikke flytt kameraet etter fokusering.
 2. Uthev [Fokusforskyvning fotografering] i fotoopptaksmenyen.

  Trykk på 2 for å velge det uthevede elementet og vise fokusskifteinnstillinger.
 3. Juster innstillingene for fokusskift.
  • Velg antall skudd.
   Marker [ Antall bilder ] og trykk på 2 .
   Velg antall bilder og trykk på J .
   • Maksimalt antall skudd er 300.
   • Vi anbefaler å ta flere bilder enn du tror du trenger. Du kan vinne dem ned under fokusstabling.
   • Mer enn 100 bilder kan være nødvendig for fotografier av insekter eller andre små gjenstander. På den annen side er det kanskje bare noen få som trengs for å fotografere et landskap forfra og bak med et vidvinkelobjektiv.
  • Velg hvor mye fokusavstanden endres for hvert skudd.
   Marker [ Focus step width ] og trykk på 2 .
   Velg en fokustrinnbredde og trykk på J .
   • Trykk 4 for å redusere fokustrinnbredden, 2 for å øke.
   • Vær oppmerksom på at høye innstillinger øker risikoen for at enkelte områder er ute av fokus når bildene stables. En verdi på 5 eller mindre anbefales.
   • Prøv å eksperimentere med forskjellige innstillinger før du tar bilder.
  • Velg intervallet til neste bilde.
   Marker [ Intervall til neste bilde ] og trykk på 2 .
   Velg intervallet mellom bildene og trykk på J .
   • Velg intervallet mellom bildene, i sekunder.
   • Velg [ 00 ] for å ta bilder med opptil ca. 3 fps.
   • For å sikre riktig eksponering når du bruker blits, velg et intervall som er langt nok til at blitsen kan lades. En innstilling på [ 00 ] anbefales når du fotograferer uten blits.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringslås for første bilde.
   Marker [ Første bildeeksponeringslås ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
   • [ Av ] anbefales hvis lys og andre forhold ikke endres under opptak, [ ] når du fotograferer landskap og lignende under variabel belysning.
   • Ved å velge [ ] låses eksponeringen til verdien for det første bildet, og sikrer at alle bildene har samme eksponering. Store endringer i motivets lysstyrke under opptak kan imidlertid føre til tilsynelatende variasjoner i eksponeringen. Dette kan løses ved å velge [ Av ].
  • Aktiver eller deaktiver stille fotografering.
   Marker [ Silent photography ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg alternativer for startmappe.
   Uthev [ Start lagringsmappe ] og trykk på 2 .
   Velg de ønskede alternativene og trykk på J for å fortsette.
   • Uthev et alternativ og trykk på 2 for å velge; valgte elementer er merket med en hake ( M ). For å fjerne merket (fjerne haken fra: U ) et valgt alternativ, merk det og trykk 2 igjen.
   • Sett en hake ( M ) ved siden av [ Ny mappe ] for å opprette en ny mappe for hver nye sekvens.
   • Sett en hake ( M ) ved siden av [ Tilbakestill filnummerering ] for å tilbakestille filnummerering til 0001 hver gang en ny mappe opprettes.
 4. Marker [Start] og trykk på J .
  • Opptaket starter etter ca. 3 s.
  • Displayet slås av under opptak.
  • Kameraet tar bilder med det valgte intervallet, og starter med fokusavstanden som ble valgt ved starten av opptak og fortsetter mot det uendelige med den valgte fokustrinnavstanden for hvert opptak.
  • Opptaket avsluttes når det valgte antallet bilder er tatt eller fokuset når uendelig.

Slutt på fokusskiftfotografering

For å avslutte skyting før alle bilder er tatt, enten:

 • velg [ Focus shift shooting ] i fotoopptaksmenyen, uthev [ Off ] og trykk på J , eller
 • trykk utløseren halvveis ned eller trykk på J knappen mellom bildene.

Blenderåpning

Gitt at bilder tatt med svært små blenderåpninger (høye f-tall) kan mangle definisjon, anbefaler vi at du velger blenderåpninger bredere (f-tall lavere) enn f/8–f/11.

Under skyting

Minnekorttilgangslampen blinker mens opptak pågår.

Fokusskift fotografering

 • Lukkerhastigheten og tiden som trengs for å ta opp bildet kan variere fra bilde til bilde. Som et resultat kan intervallet mellom et skudd tas og starten på neste skudd variere.
 • Opptaket avsluttes når fokuset når uendelig, og følgelig, avhengig av fokusposisjonen ved begynnelsen av fotograferingen, kan fotograferingen avsluttes før det valgte antall bilder er tatt.
 • Uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ], vil standby timeren ikke utløpe mens opptak pågår.
 • Hvis du bruker en blits, velg et intervall som er lengre enn tiden det tar for blitsen å lade. Hvis intervallet er for kort, kan blitsen utløses med mindre enn kraften som trengs for full eksponering.
 • Hvis opptak ikke kan fortsette med gjeldende innstillinger, for eksempel fordi lukkerhastigheten er satt til " Bulb " eller " Time ", vises en advarsel.
 • Endring av kamerainnstillinger mens fokusskiftfotografering pågår, kan føre til at fotograferingen avsluttes.

Fokusskiftfotografering: Begrensninger

Focus-shift-fotografering kan ikke kombineres med enkelte kamerafunksjoner, inkludert:

 • videoopptak,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvutløseren,
 • bracketing,
 • HDR (høyt dynamisk område),
 • flere eksponeringer,
 • intervall-timer fotografering, og
 • time-lapse videoopptak.

Når [På] er valgt for [Stille fotografering]

Hvis du velger [ ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres noen kamerafunksjoner, inkludert:

 • ISO-følsomheter for Hi 1 og Hi 2,
 • blitsfotografering,
 • eksponeringsforsinkelsesmodus,
 • støyreduksjon med lang eksponering, og
 • flimmerreduksjon.

Nærbilder

Fordi fokusdybden reduseres ved korte fokusavstander, anbefaler vi å velge mindre fokustrinn og øke antall bilder når du fotograferer motiver nært kameraet.