Vurdering

  1. G knappen
  2. D avspillingsmeny

Vurder bilder.

  • Marker bilder med multivelgeren 4 eller 2 .
  • Trykk 1 eller 3 for å velge en vurdering fra null til fem stjerner, eller velg d for å markere bildet som en kandidat for senere sletting.
  • For å se det uthevede bildet zoomet inn, trykk og hold X -knappen.
  • Trykk J for å lagre endringene.