e3: Eksponeringskomp. for blits

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg hvordan kameraet justerer blitsnivået når eksponeringskompensasjon brukes.

AlternativBeskrivelse
YE[ Hele rammen ]Kameraet justerer både blitsnivå og eksponering. Dette endrer eksponeringen for hele bildet.
E[ Bare bakgrunn ]Eksponeringskompensasjon justeres kun for bakgrunnen.