Mikrofonfølsomhet

  1. G knappen
  2. 1 videoopptaksmeny

Slå innebygde eller eksterne mikrofoner på eller av eller juster mikrofonfølsomheten. For mer informasjon, se "Mikrofonfølsomhet" i " i menyen" (Mikrofonfølsomhet ).

AlternativBeskrivelse
[ Auto ]Juster mikrofonfølsomheten automatisk.
[ Manual ]Juster mikrofonfølsomheten manuelt. Velg mellom verdier fra [ 1 ] til [ 20 ]. Jo høyere verdi, jo høyere følsomhet; jo lavere verdi, jo lavere følsomhet.
[ Mikrofon av ]Slå av lydopptak.