Tidskode

  1. G knappen
  2. 1 videoopptaksmeny

Velg om du vil ta opp tidskoder som gir time, minutt, sekund og bildenummer for hvert bilde når du spiller inn videoer. Tidskoder er kun tilgjengelig med videoer tatt opp i MOV-format.

AlternativBeskrivelse
[ Ta opp tidskoder ]
  • [ ]: Ta opp tidskoder. Tidskoden vises i opptaksdisplayet.
  • [ På (med HDMI-utgang) ]: Tidskoder vil bli inkludert med opptak som er lagret på eksterne opptakere koblet til kameraet via en HDMI-kabel. Kameraet støtter Atomos SHOGUN, NINJA og SUMO-serien Monitor-opptakere.
  • [ Av ]: Tidskoder registreres ikke.
[ Opptellingsmetode ]
  • [ Record run ]: Tidskoder økes bare mens opptak pågår.
  • [ Fritt løp ]: Tidskoder økes kontinuerlig. Tidskoder fortsetter å økes mens kameraet er av.
[ Tidskode opprinnelse ]
  • [ Tilbakestill ]: Tilbakestill tidskoden til 00:00:00.00.
  • [ Angi manuelt ]: Angi time-, minutt-, sekund- og bildenummer manuelt.
  • [ Current time ]: Still inn tidskoden til gjeldende tid som rapportert av kameraklokken. Før du fortsetter, velg [ Tidssone og dato ] i oppsettmenyen og sørg for at kameraklokken er stilt inn på riktig klokkeslett og dato.
[ Slippramme ]Velg [ ] for å kompensere for avvik mellom antall bilder og den faktiske opptakstiden ved bildefrekvenser på 30 og 60 fps.

HDMI-enheter

Hvis du velger [ På (med HDMI-utgang) ] for [ Ta opp tidskoder ] kan det forstyrre opptakene til HDMI-enheter.