e4: Auto c ISO-følsomhetskontroll

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg hva kameraet målretter for eksponeringsjustering når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert under blitsfotografering.

AlternativBeskrivelse
e[ Emne og bakgrunn ]Kameraet tar hensyn til både hovedmotivet og bakgrunnsbelysningen når du justerer ISO-følsomheten.
f[ Kun emne ]ISO-følsomheten justeres kun for å sikre at hovedmotivet er korrekt eksponert.