e1: Blitssynkroniseringshastighet

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg blitssynkroniseringshastighet.

AlternativBeskrivelse
[ 1/200 s (Auto FP) ]Auto FP høyhastighetssynkronisering er aktivert med kompatible blitsenheter, og maksimal synkroniseringshastighet for andre blitsenheter er satt til 1/200 s.
  • Når kameraet viser en lukkerhastighet på 1/200 s i modus P eller A , vil automatisk FP høyhastighetssynkronisering aktiveres hvis den faktiske lukkerhastigheten er raskere enn 1/200 s. Hvis blitsen støtter automatisk FP-høyhastighetssynkronisering, kan kameraet velge lukkerhastigheter så raske som 1/4000 s.
  • I modus S eller M kan brukeren velge lukkerhastigheter så raske som 1/4000 s ved bruk av blitsenheter som støtter automatisk FP høyhastighetssynkronisering.
[ 1/200 s ]Blitssynkroniseringshastighet satt til valgt verdi, som kan være fra 1/200 til 1/60 s.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

Automatisk FP høyhastighetssynkronisering

  • Automatisk FP høyhastighetssynkronisering gjør at blitsen kan brukes med den høyeste lukkerhastigheten som støttes av kameraet. Når [ 1/200 s (Auto FP) ] er valgt, aktiverer kameraet automatisk automatisk FP høyhastighetssynkronisering ved lukkerhastigheter som er raskere enn blitssynkroniseringshastigheten. Dette gjør det mulig å velge maksimal blenderåpning for redusert dybdeskarphet selv når motivet er motlys i sterkt sollys.