REC-lampens lysstyrke

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny

Still inn REC-lampens lysstyrke mens du tar opp videoer og time-lapse-videoer. Lysstyrken reduseres fra [ 3 ], [ 2 ] og [ 1 ]. Når [ Off ] er valgt, vil ikke REC-lampen tennes eller blinke.

AlternativBeskrivelse
[ Videoopptak ]Still inn lysstyrken når REC-lampen lyser eller blinker under opptak av videoer eller i videomodus.
  • Når et annet alternativ enn [ Off ] er valgt, tennes REC-lampen mens du tar opp videoer.
  • For informasjon om blinking av REC-lampen under opptak av videoer eller i videomodus, se "REC-lampen" (REC-lampen ).
[ Time-lapse videoopptak ]Still inn lysstyrken når REC-lampen lyser eller blinker mens du tar opp time-lapse-videoer.
  • Når et annet alternativ enn [ Off ] er valgt, tennes REC-lampen mens du tar opp time-lapse-videoer.
  • Hvis et annet alternativ enn [ Off ] er valgt og batteriet er lavt mens du tar opp time-lapse-videoer, blinker REC-lampen gjentatte ganger raskt to ganger.
  • Når et annet alternativ enn [ Av ] er valgt, lyser eller blinker REC-lampen selv om [ Time-lapse video ] er valgt for [ Interval timer shooting ] > [ Options ] i fotoopptaksmenyen.