d8: Fokus på topp

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Når fokustopp er aktivert i manuell fokusmodus, indikeres objekter som er i fokus med fargede konturer på skjermen. Du kan velge farge.

Toppnivå

Velg mellom [ 3 (høy følsomhet) ], [ 2 (standard) ], [ 1 (lav følsomhet) ] og [ Av ]. Jo høyere verdi, desto større dybde vil bli vist som i fokus.

Høydepunktsfarge

Velg uthevingsfargen.