a10: AF med lite lys

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg [ ] for mer nøyaktig fokus under dårlige lysforhold når AF-S er valgt for fokusmodus eller når AF-A er valgt og du fotograferer i AF-S .

  • Dette alternativet trer bare i kraft i fotomodus.
  • I b -modus er [ Low-light AF ] fastsatt til [ On ].
  • Lavt lys-AF er deaktivert under intervall-timerfotografering og time-lapse videoopptak.
  • Kameraet kan trenge mer tid på å fokusere når [ ] er valgt.
  • Mens lavt lys AF er aktiv, vil "Low-light" vises i displayet. Skjermens oppdateringsfrekvens kan falle.