1 Videoopptaksmenyen: Videoopptaksalternativer

For å se videoopptaksmenyen, velg kategorien 1 i kameramenyene.

Videoopptaksmenyen inneholder følgende elementer:

Se også

"Standardinnstillinger for videoopptaksmeny" (Standardinnstillinger for videoopptaksmenyen )