b3: Finjuster optimal eksponering

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Bruk dette alternativet til å finjustere eksponeringsverdien valgt av kameraet; eksponeringen kan finjusteres separat for hver målemetode. Eksponeringen kan justeres opp for lysere eksponeringer eller ned for mørkere eksponeringer i området +1 til -1 EV i trinn på 1/6 EV. Standard er 0.

Finjustere eksponering

Uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling b3 [ Finjuster optimal eksponering ], vil ikke eksponeringskompensasjonsikonet ( E ) vises. Den eneste måten å finne ut hvor mye eksponering som er endret, er å se mengden i finjusteringsmenyen for egendefinert innstilling b3.