Blitskompensasjon

Blitskompensasjon brukes til bevisst å endre blitseffekten, for eksempel for å endre lysstyrken til motivet i forhold til bakgrunnen. Via elementet [ Blitskompensasjon ] i fotoopptaksmenyen kan blitseffekten økes for å få hovedmotivet til å virke lysere, reduseres for å forhindre gjenskinn, eller på annen måte finjusteres for å gi ønsket resultat.

  • Velg mellom verdier fra −3 til +1 i trinn på 1/3.
  • Høyere verdier gjør motivet lysere, lavere verdier mørkere.
  • Ved andre verdier enn ±0,0 vil et Y -ikon vises i opptaksdisplayet.
  • Normal blitseffekt kan gjenopprettes ved å sette blitskompensasjon til ±0,0. Blitskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av.