g3: AF-hastighet

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg fokushastighet i videomodus når fokusmodus er satt til AF-C eller AF-F .

Bruk [ When to use ] for å velge når det valgte alternativet gjelder.

AlternativBeskrivelse
D[ Alltid ]Kameraet fokuserer med valgt hastighet til enhver tid i videomodus.
E[ Bare under opptak ]Fokus justeres ved valgt hastighet kun under videoopptak. Andre ganger er fokushastigheten "+5", eller med andre ord så raskt som mulig.