FV-lås

Denne funksjonen brukes til å låse blitseffekten for CLS-kompatible blitsenheter, slik at du kan ta flere bilder eller komponere bilder på nytt uten å endre blitsnivået. Motivet ditt trenger ikke være i midten av bildet, noe som gir deg større frihet når du komponerer bilder.

 • Blitseffekten justeres automatisk for endringer i ISO-følsomhet og blenderåpning.
 • FV-lås er ikke tilgjengelig i b -modus.
 1. Tilordne [FV-lås] til en kontroll ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [Egendefinerte kontroller (opptak)].
 2. Monter en CLS-kompatibel blitsenhet på kameraets tilbehørssko.
 3. Slå på blitsen og velg en blitskontrollmodus med TTL eller monitorforblits q A eller A.
  • Hvis du bruker en SB-500, SB-400 eller SB-300 montert på kameraets tilbehørssko, velg [ TTL ] for [ Blitskontroll ] > [ Blitskontrollmodus ] i fotoopptaksmenyen.
  • For informasjon om andre blitsenheter, se dokumentasjonen som følger med enheten.
 4. Fokus.
  Plasser motivet i midten av rammen og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.
 5. Lås blitsnivået.
  • Etter å ha bekreftet at blitsklar-indikatoren ( c ) vises i opptaksdisplayet, trykker du på [ FV-lås ]-kontrollen; blitsenheten avgir en forhåndsblits for å bestemme riktig blitsnivå.
  • Blitseffekten låses og et FV-låsikon ( r ) vises i opptaksdisplayet.
 6. Komponer bildet på nytt.
 7. Trykk utløseren helt ned for å fotografere.
  Hvis ønskelig, kan flere bilder tas uten å frigjøre FV-låsen. Gjenta trinn 6 til 7 for å ta flere bilder.
 8. Frigjør FV-låsen.
  Trykk på [ FV-lås ]-kontrollen for å frigjøre FV-låsen og bekrefte at FV-låsikonet ( r ) ikke lenger vises i opptaksdisplayet.