Frekvensrespons

  1. G knappen
  2. 1 videoopptaksmeny

Velg rekkevidden av frekvenser som innebygde og eksterne mikrofoner reagerer på.

AlternativBeskrivelse
S[ Bredt utvalg ]Ta opp et bredt spekter av frekvenser. Velg for alt fra musikk til den travle summingen i en bygate.
Hvis du er bekymret for miljølyder, for eksempel lyden fra klimaanlegg, velger du [ Vocal range ].
T[ Vokal rekkevidde ]Velg for menneskestemmer.
Hvis de lave eller høye frekvensområdene er svake, velg [ Bredt område ].