Berøringskontroller

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny

Juster innstillingene for skjermens berøringskontroller.

Aktiver/deaktiver berøringskontroller

Aktiver eller deaktiver berøringskontroller. Velg [ Bare avspilling ] for å aktivere berøringskontroller kun i avspillingsmodus.

Avspilling på full skjerm

Velg om neste bilde i fullskjermsavspilling skal vises ved å bla til venstre eller ved å bla til høyre.

AlternativBeskrivelse
S[ Venstre U Høyre ]Sveip til venstre for å vise neste bilde.
T[ Venstre V Høyre ]Sveip til høyre for å se neste bilde.