c3: Avslåingsforsinkelse

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg hvor lenge skjermen skal være på når ingen operasjoner utføres.

  • Ulike innstillinger kan velges for [ Avspilling ], [ Menyer ], [ Bildegjennomgang ] og [ Standby-timer ].
  • [ Standby-timer ] bestemmer hvor lenge skjermen skal være på etter at utløseren er trykket halvveis ned. Skjermen dimmes noen sekunder før standby-timeren utløper. Hvis [ 10 s ] er valgt, vil timeren forlenges til 20 sekunder mens i -menyen vises.
  • Med unntak av [ Bildegjennomgang ] forlenges hver av forsinkelsene for avslåing med ett minutt i selvutløsermodus.
  • Lengre utkoblingsforsinkelser reduserer batteriets utholdenhet.