a7: Begrens valg av AF-områdemodus

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg AF-områdemodusene som kan velges ved hjelp av i -menyen eller egendefinerte kontroller.

  • Merk et alternativ og trykk på 2 for å velge ( M ) eller oppheve valget ( U ). Modi merket med en hake ( M ) er tilgjengelig for valg via underkommandoskiven.
  • For å fullføre operasjonen, trykk på J .