RAW behandling: Konvertering av RAW til JPEG

 1. G knappen
 2. N retusjeringsmeny

Prosessen med å konvertere RAW-bilder til andre formater som JPEG omtales som "RAW-behandling". JPEG-kopier av RAW-bilder kan lages på kameraet som beskrevet nedenfor.

 1. Velg [ RAW-behandling ] i retusjeringsmenyen.

  Marker [ RAW - behandling ] og trykk på 2 .
 2. Velg hvordan bildene skal velges.

  AlternativBeskrivelse
  [ Velg bilde(r) ]Lag JPEG-kopier av utvalgte RAW-bilder. Flere RAW-bilder kan velges.
  [ Velg dato ]Lag JPEG-kopier av alle RAW-bilder tatt på utvalgte datoer.
  [ Velg mappe ]Lag JPEG-kopier av alle RAW-bilder i en valgt mappe.
 3. Velg fotografier.
  Hvis du velger [Velg bilde(r)]:
  • Marker bilder med multivelgeren.
  • For å se det uthevede bildet zoomet inn, trykk og hold inne X -knappen.
  • For å velge det uthevede bildet, trykk på W ( Q )-knappen. Valgte bilder er merket med et $ -ikon. For å velge bort det gjeldende bildet, trykk på W ( Q )-knappen igjen; $ -ikonet vil ikke lenger vises. Alle bilder vil bli behandlet med de samme innstillingene.
  • Trykk J for å fortsette når valget er fullført.
  Hvis du velger [Velg dato]:
  • Marker datoer ved hjelp av multivelgeren og trykk på 2 for å velge ( M ) eller velge bort ( U ).
  • Alle bilder tatt på datoer merket med en hake ( M ) vil bli behandlet med de samme innstillingene.
  • Trykk J for å fortsette når valget er fullført.
  Hvis du velger [Velg mappe]:
  Uthev en mappe og trykk på J for å velge; alle bildene i den valgte mappen vil bli behandlet med de samme innstillingene.
 4. Velg innstillinger for JPEG-kopiene.
 5. Kopier bildene.
  • Marker [ EXE ] og trykk på J for å lage JPEG-kopier av de valgte fotografiene.
  • Hvis flere bilder er valgt, vil en bekreftelsesdialog vises etter at du har markert [ EXE ] og trykker på J ; uthev [ Ja ] og trykk på J for å lage JPEG-kopier av de valgte bildene.
  • For å avbryte operasjonen før alle kopier er opprettet, trykk på G -knappen; når en bekreftelsesdialog vises, uthev [ Ja ] og trykk på J

RAW-behandling

 • RAW-behandling er kun tilgjengelig med RAW-bilder laget med dette kameraet. RAW-bilder laget med andre kameraer, RAW-bilder laget med NX Tether eller bilder i andre formater enn RAW kan ikke velges.
 • [ Eksponeringskompensasjon ] kan bare settes til verdier mellom −2 og +2 EV.