Flimmerreduksjonsfotografering

 1. G knappen
 2. C fotoopptaksmeny

Når [ ] er valgt, reduser effekten av flimmer fra slike lyskilder som lysrør eller kvikksølvdamplamper.

 • Flimring kan forårsake ujevn eksponering eller (i bilder tatt i kontinuerlig utløsermodus) inkonsekvent eksponering eller farge.
 • Merk at bildefrekvensen for serieopptak kan falle eller bli uregelmessig når [ ] er valgt.

Flimmerreduksjon i fotoopptaksmenyen

 • Avhengig av lyskilden kan flimmerreduksjon forsinke lukkerresponsen litt.
 • Flimmerreduksjon kan oppdage flimmer ved 100 og 120 Hz (tilknyttet henholdsvis vekselstrømforsyninger på 50 og 60 Hz). De ønskede resultatene vil kanskje ikke oppnås hvis frekvensen til strømforsyningen endres under seriefotografering.
 • Det kan hende at flimmer ikke oppdages eller de ønskede resultatene ikke oppnås avhengig av lyskilden og opptaksforholdene, for eksempel med scener som er sterkt opplyste eller har mørk bakgrunn.
 • De ønskede resultatene kan heller ikke oppnås med dekorative lysskjermer og annen ikke-standard belysning.

[Opptak med flimmerreduksjon] i fotoopptaksmenyen: Begrensninger

Elementet [ Flicker reduction shooting ] i fotoopptaksmenyen trer ikke i kraft under enkelte forhold, inkludert når:

 • [ Kontinuerlig H (utvidet) ] er valgt for utløsermodus
 • [ ] er valgt for [ Stille fotografering ] i fotoopptaksmenyen
 • [ ] er valgt for [ Stille fotografering ] i den respektive undermenyen under fotografering med intervalltimer, videoopptak med tidsforløp eller fokusskift
 • HDR er aktivert
 • Eksponeringsforsinkelsesmodus er på