Perspektiv kontroll

  1. G knappen
  2. N retusjeringsmeny

Lag kopier som reduserer effekten av perspektivet i bilder tatt fra bunnen av et høyt objekt.

  • Effekten kan forhåndsvises i redigeringsskjermen.
  • Legg merke til at større mengder perspektivkontroll resulterer i at flere av kantene beskjæres ut.
  • Bruk multivelgeren ( 1 , 3 , 4 eller 2 ) for å justere perspektivet.
  • Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.
    Før
    Etter