Bildekommentar

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny

Legg til en kommentar til nye bilder etter hvert som de blir tatt. Kommentarer kan sees i NX Studios [ Info ]-fane.

Innspill kommentar

Skriv inn en kommentar på opptil 36 tegn. Marker [ Input comment ] og trykk 2 for å vise en tekstinntastingsdialog. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( Tekstinntasting ).

Legg ved kommentar

For å legge ved kommentaren til påfølgende fotografier, uthev [ Legg ved kommentar ], trykk på 2 og bekreft at en hake ( M ) vises i avmerkingsboksen ved siden av. Trykk J for å lagre endringer og avslutte; kommentaren vil bli lagt ved alle etterfølgende bilder.

Foto info

Kommentarer kan vises på opptaksdatasiden i bildeinformasjonsdisplayet.