b2: Sentrumsveid område

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Når [ Sentervektet måling ] er valgt, tildeler kameraet størst vekt til et område i midten av opptaksdisplayet når eksponeringen stilles inn. Egendefinert innstilling b2 [ Sentervektet område ] brukes til å velge størrelsen på området som gis størst vekt når [ Sentrumsvektet måling ] er valgt.