Avspillingszoom

Trykk på X eller J for å zoome inn på bilder som vises i fullskjermsavspilling. Bilder i [ DX (24×16) ]-format kan zoomes inn til maksimalt ca. 21× for Stor , 16× for Medium eller 10× for Liten .

Bruke avspillingszoom

TilBeskrivelse
Zoom inn/zoom ut
  • Trykk på X -knappen eller bruk strekkbevegelser for å zoome inn.
  • For å zoome ut, trykk på W ( Q ) eller bruk klypebevegelser.

Et navigasjonsvindu vises mens zoomforholdet endres, med området som for øyeblikket er synlig indikert med en gul kant. En stolpe under navigasjonsvinduet viser zoomforholdet, og blir grønt ved 1:1. Navigasjonsvinduet tømmes fra displayet etter noen sekunder.
Se andre områder av bildetBruk multivelgeren eller glidebevegelser for å se områder av bildet som ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren inne for å bla raskt til andre områder av rammen.
Velg ansikterAnsikter oppdaget under zoom indikeres med hvite kanter i navigasjonsvinduet. Roter underkommandohjulet eller trykk på veiledningen på skjermen for å se andre ansikter.
Se andre bilderRoter hovedkommandohjulet for å se det samme stedet i andre bilder uten å endre zoomforholdet (ved å velge en video avbrytes zoomen). Du kan også se andre bilder ved å trykke på e eller f -ikonet nederst på skjermen.
Avslutt til opptaksmodusTrykk utløseren halvveis ned eller trykk på K -knappen for å avslutte.
Se menyerTrykk på G -knappen for å vise menyene.