Flimmerreduksjon

  1. G knappen
  2. 1 videoopptaksmeny

Reduser flimmer og bånd når du fotograferer under lysrør eller kvikksølvdamplys under videoopptak. Velg [ Auto ] for å la kameraet automatisk velge riktig frekvens. Hvis [ Auto ] ikke gir de ønskede resultatene, velg [ 50 Hz ] eller [ 60 Hz ] i henhold til frekvensen til den lokale strømforsyningen. Velg [ 50 Hz ] for områder med 50 Hz strømforsyning, [ 60 Hz ] for områder med 60 Hz strømforsyning.

Flimmerreduksjon i videoopptaksmenyen

  • Hvis [ Auto ] ikke gir de ønskede resultatene og du er usikker på frekvensen til den lokale strømforsyningen, test både 50 og 60 Hz alternativene og velg den som gir best resultat.
  • Flimmerreduksjon gir kanskje ikke de ønskede resultatene hvis motivet er veldig lyst. Hvis dette er tilfelle, prøv å velge en mindre blenderåpning (høyere f-tall).
  • Flimmerreduksjon gir kanskje ikke de ønskede resultatene i andre moduser enn M . Hvis dette er tilfelle, velg modus M og velg en lukkerhastighet tilpasset frekvensen til den lokale strømforsyningen:
    • 50Hz: 1/100 s, 1/50 s, 1/25 s
    • 60Hz: 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s