E -knappen (eksponeringskompensasjon).

Bruk denne knappen til å endre eksponeringen fra verdien foreslått av kameraet. Eksponeringskompensasjon kan brukes til å gjøre bilder lysere eller mørkere.

−1 EV
Ingen eksponeringskompensasjon
+1 EV

Justering av eksponeringskompensasjon

  • Hold inne E -knappen og drei et kommandohjul.
  • Velg mellom verdier mellom –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering). Verdier mellom –3 EV og +3 EV er tilgjengelige i videomodus.
  • Endringer gjøres i trinn på 1/3 EV.
  • Høyere verdier gjør motivet lysere, lavere verdier mørkere.
  • Normal eksponering kan gjenopprettes ved å sette eksponeringskompensasjon til ±0. Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av (i b -modus tilbakestilles eksponeringskompensasjonen når kameraet slås av).
  • Ved andre verdier enn ±0,0 viser kameraet et E -ikon og eksponeringsindikatoren i fotomodus eller et E -ikon i videomodus. Gjeldende verdi for eksponeringskompensasjon kan bekreftes ved å trykke på E -knappen.

Modus M

  • I modus M påvirker eksponeringskompensasjonen kun eksponeringsindikatoren; lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet endres ikke. Den generelle lysstyrken til bildet endres heller ikke.
  • Eksponeringsindikatoren og gjeldende verdi for eksponeringskompensasjon kan vises ved å trykke på E -knappen.
  • Når automatisk ISO-følsomhetskontroll (Automatisk ISO-følsomhetskontroll ) er i kraft, justeres ISO-følsomheten automatisk i henhold til verdien som er valgt for eksponeringskompensasjon, og den generelle lysstyrken til bildet endres.

Ved hjelp av blits

Når en valgfri blitsenhet brukes, påvirker eksponeringskompensasjon både blitsnivå og eksponering, og endrer lysstyrken til både hovedmotivet og bakgrunnen. Egendefinert innstilling e3 [ Eksponeringskomp. for blits ] kan brukes til å begrense effekten av eksponeringskompensasjon kun til bakgrunnen.