Høy ISO NR

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Fotografier tatt med høy ISO-følsomhet kan behandles for å redusere "støy" (lyse piksler med tilfeldig avstand).

AlternativBeskrivelse
[ Høy ]Reduser støy i bilder tatt med alle ISO-følsomheter. Jo høyere følsomhet, jo større effekt. Velg mengden støyreduksjon som utføres fra [ Høy ], [ Normal ] og [ Lav ].
[ Normal ]
[ Lav ]
[ Av ]Støyreduksjon utføres kun etter behov. Mengden støyreduksjon som utføres er alltid lavere enn når [ Lav ] er valgt.