g5: Uthev display

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om skyggelegging skal brukes for å indikere høylys (lyse områder av bildet) under videoopptak.

Visningsmønster

For å aktivere fremhevingsvisningen, velg [ Pattern 1 ] eller [ Pattern 2 ].

Mønster 1
Mønster 2

Fremhev skjermterskel

Velg lysstyrken som trengs for å utløse videofremhevingsvisningen. Jo lavere verdien er, desto større lysstyrkespekter som vises som høydepunkter. Hvis [ 255 ] er valgt, vil fremhevingsskjermen kun vise områder som er potensielt overeksponert.

Marker displayet

Hvis både fremhevingsvisningen og fokustopp er aktivert, vil kun fokusoppnåelse vises i manuell fokusmodus. For å se fremhevingsvisningen i manuell fokusmodus, velg [ Av ] for egendefinert innstilling d8 [ Fokus peaking ] > [ Peaking level ].