Deler av kameraet

Kamerahus

1Øye for kamerastropp (Feste stroppen )
2E (fokusplanmerke;Brennplanmerket og flens-bakavstand )
3Stereomikrofon (Spille inn videoer ( b auto) )
4S knapp (S knappen ,S knappen )
5Strømbryteren (Slår på kameraet )
6Utløserknapp (Ta bilder ( b auto) )
7E knapp (E -knappen (eksponeringskompensasjon). ,E -knappen (eksponeringskompensasjon). )
8Hovedkommandohjul (Kommandoen ringer )
9Videoopptak-knapp (Spille inn videoer ( b auto) )
10Modusvelger (Modusvelgeren ,Modusvelgeren )
11Tilbehørssko (for valgfri blitsenhet;Bruke blits på kameraet ,Kompatible blitsenheter )
12høyttaler (Videoavspillingsoperasjoner )

1Underkommandoskive (Kommandoen ringer )
2Bildesensor (Manuell rengjøring )
3CPU-kontakter
4Linsemonteringsmerke (Feste et objektiv )
5REC-lampe (REC-lampen ,REC-lampens lysstyrke )
Selvutløserlampe (Selvutløseren )
6Deksel for mikrofonkontakt
7Deksel for HDMI- og USB-kontakter
8Kontakt for ekstern mikrofon (Mikrofoner )
9HDMI-kontakt (Koble til HDMI enheter )
10Ladelampe (Koble kameraet til en datamaskin for å lade batteriet ,Lading av kamerabatteriet med AC-adapteren (tilgjengelig separat) )
11USB-kontakt (USB strømforsyning ,Koble til datamaskiner via USB )
12Utløserknapp for objektiv (Ta av linser )
1. 3Objektivfeste (Feste et objektiv ,Brennplanmerket og flens-bakavstand )
14Kropphette (Feste et objektiv )
15Fn2- knapp (Fn1- og Fn2- knappene ,Fokus )
16Fn1- knapp (Fn1- og Fn2- knappene ,hvit balanse )


Ikke berør bildesensoren

Du bør ikke under noen omstendigheter utøve trykk på bildesensoren, stikke i den med rengjøringsverktøy eller utsette den for kraftige luftstrømmer fra en blåser. Disse handlingene kan ripe opp eller på annen måte skade sensoren. For informasjon om rengjøring av bildesensoren, se "Manuell rengjøring" (Manuell rengjøring ).

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produktet finner du ved å åpne skjermen.


Observere

Fotomodus

Ved standardinnstillinger vises følgende indikatorer på skjermen. For mer informasjon, se "Visning på skjermen" (Visning i monitoren ) i "Tekniske merknader".

1Fotograferingsmodus (Modusvelgeren )
2Fokuspunkt (AF-områdemodus )
3Utløsermodus (c / E -knappen (utløsermodus/selvutløser). )
4Fokusmodus (Fokusmodus )
5AF-områdemodus (AF-områdemodus )
6Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
7Bildekontroll (Still inn bildekontroll ,Still inn Picture Control )
8Hvit balanse (hvit balanse ,hvit balanse ,hvit balanse )

9Bildeområde (Velg bildeområde )
10Bildestørrelse (Bildestørrelse )
11Bildekvalitet (Bildekvalitet )
12i ikon (i menyen )
1. 3Eksponeringsindikator
Eksponering (Eksponeringsindikatoren )
Eksponeringskompensasjon (E -knappen (eksponeringskompensasjon). )
14"k" (vises når minnet gjenstår for over 1000 eksponeringer;Antall gjenværende eksponeringer )
15Antall gjenværende eksponeringer (Antall gjenværende eksponeringer ,Minnekortkapasitet )
16ISO-følsomhet (S knappen )
17ISO-følsomhetsindikator (S knappen )
Auto ISO-følsomhetsindikator (Automatisk ISO-følsomhetskontroll )
18blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )
19Lukkerhastighet ( S (lukkerprioritert auto) , M (manuell) )
20Motivsporende AF (Motivsporende AF )
21Måling (Måling )
22Batteriindikator (Batterinivå )
23Lukkertype (d4: Lukkertype )
241 ikon (1 -ikonet )
25Vibrasjonsreduksjonsindikator (Vibrasjonsreduksjon )
26Berøringsfotografering (Berøringslukkeren )
27AF-område parentes (Velge en AF-områdemodus )

Videomodus

1Opptaksindikator (Spille inn videoer ( b auto) )
"Ingen video"-indikator (0 -ikonet )
2Bildestørrelse og hastighet/videokvalitet (Bildestørrelse og hastighet/videokvalitet )
3Gjenstående tid (Spille inn videoer ( b auto) )
4Utløsermodus (stillbildefotografering;Videomodus )
5Lydnivå (Mikrofonfølsomhet )
6Mikrofonfølsomhet (Mikrofonfølsomhet )
7Frekvensrespons (Frekvensrespons )