Filnavn

 1. G knappen
 2. C fotoopptaksmeny

Bilder lagres ved å bruke filnavn som består av "DSC_" etterfulgt av et firesifret tall og en forlengelse på tre bokstaver. [ Filnavn ] brukes til å velge tre bokstaver for å erstatte "DSC"-delen av filnavnet. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( Tekstinntasting ).

Filnavn

 • Filnavn har formen "DSC_nnnn.xxx". nnnn er et tall fra 0001 til 9999. xxx er en av følgende utvidelser, tildelt i henhold til alternativene valgt for bildekvalitet og filtype:
  • NEF: RAW-bilder
  • JPG: JPEG (fine, normale eller grunnleggende) bilder
  • MOV: MOV-videoer
  • MP4: MP4-videoer
  • NDF: Støv av referansedata
 • Bilder opprettet med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] har filnavn på formen "_DSCnnnn.xxx".
 • I hvert par fotografier som er tatt med bildekvalitetsinnstillingene RAW+JPEG, har RAW- og JPEG-bildene de samme filnavnene, men forskjellige filtyper.