D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder

For å vise avspillingsmenyen, velg kategorien D (avspillingsmeny) i kameramenyene.

Avspillingsmenyen inneholder følgende elementer:

Se også

"Standardinnstillinger for avspillingsmeny" (Avspillingsmeny standarder )