Time-lapse video

 1. G knappen
 2. C fotoopptaksmeny

Kameraet tar automatisk bilder med utvalgte intervaller for å lage en time-lapse-video.

AlternativBeskrivelse
[ Start ]Start time-lapse-opptak. Opptaket starter etter ca. 3 s og fortsetter med intervallet som er valgt for [ Intervall ] for tiden valgt for [ Shooting time ].
[ Intervall ]Velg intervallet mellom skudd, i minutter og sekunder.
[ Skytingstid ]Velg hvor lenge kameraet skal fortsette å ta bilder, i timer og minutter.
[ Eksponeringsutjevning ]Ved å velge [ ] jevnes brå endringer i eksponeringen ut.
 • Store endringer i motivets lysstyrke under opptak kan føre til tydelige variasjoner i eksponeringen. Dette kan løses ved å forkorte intervallet mellom skuddene.
 • Eksponeringsutjevning vil ikke tre i kraft i modus M hvis [ Av ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotoopptaksmenyen.
[ Stille fotografering ]Velg [ ] for å dempe lukkeren og eliminere vibrasjonene den produserer under opptak.
 • Hvis du velger [ ] blir kameraet ikke helt stille. Kameralyder kan fortsatt være hørbare, for eksempel under autofokus eller blenderjustering, i sistnevnte tilfelle mest merkbart ved blenderåpninger som er mindre (dvs. ved f-tall høyere) enn f/5.6.
[ Bildestørrelse / bildefrekvens ]Velg bildestørrelse og hastighet for den endelige videoen.
[ Intervallprioritet ]
 • [ ]: Aktiver intervallprioritet for å sikre at bilder tatt i modus P og A tas med det valgte intervallet.
  • Velg [ Frigjør ] for egendefinert innstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ] når AF-S er valgt for fokusmodus og for egendefinert innstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ] når AF-C er valgt.
  • Hvis [ ] er valgt for [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Auto ISO-følsomhetskontroll ] og tiden valgt for [ Minimum lukkerhastighet ] er lengre enn intervallet, vil tiden valgt for intervallet ha prioritet over den valgte lukkerhastigheten.
 • [ Av ]: Deaktiver intervallprioritet for å sikre at bildene blir korrekt eksponert.
[ Fokuser før hvert skudd ]Hvis [ ] er valgt, vil kameraet fokusere mellom bildene.

Ta opp time-lapse-videoer

Før du skyter

 • Time-lapse-videoer tas med videobeskjæringen.
 • Ta testbilder og sjekk resultatene i monitoren.
 • Før du fortsetter, velg [ Tidssone og dato ] i oppsettmenyen og sørg for at kameraklokken er stilt inn på riktig klokkeslett og dato.
 • Vi anbefaler å bruke en av følgende strømkilder for å forhindre tap av strøm mens opptak pågår:
  • Et fulladet batteri
  • En valgfri EH-7P ladeadapter
  • En valgfri EH‑8P AC-adapter med en UC‑E25 USB kabel (med Type C-kontakter i begge ender)
  • Bærbare ladere (powerbanker)
 1. Uthev [Time-lapse video] i fotoopptaksmenyen.

  Trykk på 2 for å velge det uthevede elementet og se [ Time-lapse video ]-menyen.
 2. Juster time-lapse videoinnstillinger.
  • Velg intervallet mellom bildene.
   Marker [ Interval ] og trykk på 2 .
   Velg et intervall (i minutter og sekunder) og trykk på J .
   • Velg et intervall som er lengre enn den laveste forventede lukkerhastigheten.
  • Velg den totale opptakstiden.
   Marker [ Shooting time ] og trykk på 2 .
   Velg en opptakstid (i timer og minutter) og trykk på J .
   • Maksimal opptakstid er 7 timer og 59 minutter.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringsutjevning.
   Marker [ Exposure smoothing ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
   • Ved å velge [ ] jevnes brå endringer i eksponeringen ut.
  • Aktiver eller deaktiver stille fotografering.
   Marker [ Silent photography ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg rammestørrelse og pris.
   Marker [ Frame size/frame rate ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg et alternativ for intervallprioritet.
   Marker [ Intervallprioritet ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg om kameraet skal fokusere mellom bildene.
   Marker [ Fokus før hvert bilde ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
   • Hvis [ ] er valgt for [ Fokus før hvert bilde ], vil kameraet fokusere før hvert bilde i henhold til alternativet som er valgt for fokusmodus.
 3. Marker [Start] og trykk på J .
  • Opptaket starter etter ca. 3 s.
  • Displayet slås av under opptak.
  • Kameraet tar bilder med intervaller valgt for [ Interval ] for tiden valgt for [ Shooting time ] i trinn 2.

Slutt på skyting

For å avslutte fotograferingen før alle bildene er tatt, trykk J eller velg [ Time-lapse video ] i fotoopptaksmenyen, uthev [ Off ] og trykk J . Merk at menyene kanskje ikke vises når G knappen trykkes hvis tiden som er valgt for [ Intervall ] er veldig kort.

 • En video vil bli laget fra rammene som ble tatt til punktet der fotograferingen ble avsluttet og normal fotografering vil fortsette.

Beregner lengden på den endelige videoen

 • Det totale antallet bilder i den endelige videoen kan beregnes ved å dele opptakstiden valgt i trinn 2 med intervallet, runde opp og legge til 1.
 • Lengden på den endelige videoen kan deretter beregnes ved å dele antall bilder med bildefrekvensen valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] (for eksempel en 48-bilders video tatt opp med [ 1920×1080; 24p ] valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] vil være omtrent to sekunder lang).
 • Maksimal lengde for time-lapse-videoer er 20 minutter.
  1Rammestørrelse/bildehastighet
  2Lengde registrert/maksimal lengde
  3Minnekortindikator

Bildeanmeldelse

K knappen kan ikke brukes til å vise bilder mens opptak pågår. Det gjeldende bildet vil imidlertid vises i noen sekunder etter hvert opptak hvis [ ] er valgt for [ Bildegjennomgang ] i avspillingsmenyen. Merk at andre avspillingsoperasjoner ikke kan utføres mens rammen vises. Det kan hende at gjeldende ramme ikke vises hvis intervallet er veldig kort.

Time-lapse-videoer

 • Lyd tas ikke opp med time-lapse-videoer.
 • Lukkerhastigheten og tiden som trengs for å ta opp bildet på minnekortet kan variere fra bilde til bilde. Som et resultat kan intervallet mellom et skudd tas og starten på neste skudd variere.
 • Opptaket starter ikke hvis en time-lapse-video ikke kan tas opp med gjeldende innstillinger, for eksempel hvis:
  • Verdien valgt for [ Interval ] er lengre enn den som er valgt for [ Shooting time ]
  • [ 00:00'00" ] er valgt for [ Interval ] eller [ Shooting time ]
  • [ ] er valgt for både [ Stille fotografering ] og [ Intervallprioritet ] og [ 00:00'0.5" ] er valgt for [ Intervall ]
  • Minnekortet er fullt
 • Hvis time-lapse videoopptak ikke kan starte med gjeldende innstillinger, for eksempel fordi lukkerhastigheten er satt til " Bulb " eller " Time ", vil en advarsel vises.
 • K knappen kan ikke brukes til å vise bilder mens time-lapse-opptak pågår.
 • For jevn farge, velg en annen hvitbalanseinnstilling enn 4 [ Auto ] eller D [ Naturlig lys auto ] når du tar opp time-lapse-videoer.
 • Uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ], vil standby timeren ikke utløpe mens opptak pågår.
 • Opptaket kan avsluttes hvis kamerakontroller brukes, innstillinger endres eller en HDMI kabel er koblet til. En video vil bli laget fra rammene som ble tatt til punktet der opptaket ble avsluttet.
 • Følgende sluttopptak uten et pip eller en video blir tatt opp:
  • Ta ut batteriet
  • Løser ut minnekortet

Under skyting

Minnekorttilgangslampen lyser mens opptak pågår.

Innstillinger mellom opptak

Opptak og menyinnstillinger kan justeres mellom time-lapse videoopptak. Vær imidlertid oppmerksom på at skjermen vil slå seg av og opptak vil fortsette om ca. 2 sekunder før neste bilde tas.

Time-lapse-videoer: Begrensninger

Time-lapse videoopptak kan ikke kombineres med enkelte kamerafunksjoner, inkludert:

 • videoopptak,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvutløseren,
 • bracketing,
 • HDR (høyt dynamisk område),
 • flere eksponeringer,
 • intervall-timer fotografering, og
 • fokusskifte.

Når [På] er valgt for [Stille fotografering]

Hvis du velger [ ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres noen kamerafunksjoner, inkludert:

 • ISO-følsomheter for Hi 1 og Hi 2,
 • blitsfotografering,
 • eksponeringsforsinkelsesmodus,
 • støyreduksjon med lang eksponering, og
 • flimmerreduksjon.