i menyen

Denne menyen brukes for rask tilgang til ofte brukte innstillinger. For å vise menyen, trykk på i -knappen.

  • Marker elementer ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer. Marker ønsket alternativ og trykk på J for å velge og gå tilbake til i -menyen.
  • For å avbryte og gå tilbake til forrige visning, trykk på i -knappen.

Kommandoen ringer

  • I noen tilfeller kan innstillingen for elementet som er uthevet i i -menyen velges ved å rotere hovedkommandohjulet. Alternativer for den valgte innstillingen, hvis noen, kan velges ved å rotere underkommandohjulet.
  • Noen elementer kan justeres ved å dreie på begge hjulene.
  • Trykk J for å lagre endringene. Du kan også lagre endringer ved å trykke utløseren halvveis ned eller utheve et annet element.