Lysbildefremvisning

  1. G knappen
  2. D avspillingsmeny

Se en lysbildefremvisning; bildene vises i den rekkefølgen som er tatt opp. Bildene i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] (Avspillingsmappe ) vises én etter én i den registrerte rekkefølgen.

AlternativBeskrivelse
[ Start ]Start lysbildefremvisningen.
[ Bildetype ]
  • Velg type bilde som vises.
  • Velg [ Etter vurdering ] for å vise kun bilder med utvalgte vurderinger. Marker vurderinger og trykk på 2 for å velge ( M ) eller velge bort ( U ).
[ Bildeintervall ]Velg hvor lenge hvert bilde skal vises.

Vise lysbildefremvisninger

For å starte lysbildefremvisningen, uthev [ Start ] og trykk på J Følgende operasjoner kan utføres mens lysbildefremvisningen pågår:

TilBeskrivelse
Hopp tilbake/hopp fremoverTrykk 4 for å gå tilbake til forrige bilde, 2 for å hoppe til neste bilde.
Se ytterligere bildeinformasjonTrykk på 1 eller 3 for å velge bildeinformasjonen som vises. For å skjule bildeinformasjon, velg [ Ingen (kun bilde) ].
PauseTrykk på J for å sette lysbildefremvisningen på pause. For å starte på nytt, uthev [ Restart ] og trykk på J .
Juster volumetTrykk på X for å øke volumet, W ( Q ) for å redusere.
Gå ut til avspillingsmenyenTrykk på G for å avslutte lysbildefremvisningen og gå tilbake til avspillingsmenyen.
Gå ut til avspillingsmodusTrykk på K for å avslutte lysbildefremvisningen og gå tilbake til avspillingsskjermen.
Fortsett skytingenTrykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

En dialogboks vises når forestillingen avsluttes. For å starte på nytt, uthev [ Restart ] og trykk på J . For å avslutte showet, uthev [ Avslutt ] og trykk på J