Beskytter bilder mot sletting

Bilder kan beskyttes for å forhindre at de slettes ved et uhell. Beskyttede bilder vil imidlertid bli slettet når minnekortet formateres.

  1. Trykk på K -knappen for å starte avspilling.
  2. Velg ønsket bilde og trykk på A ( g )-knappen.
    • Beskyttede bilder er merket med et P -ikon.
    • For å fjerne beskyttelsen, vis eller marker bildet og trykk på A ( g )-knappen igjen.

Fjerner beskyttelse fra alle bilder

For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som for øyeblikket er valgt for [ Playback folder ] i avspillingsmenyen, velg [ Unprotect all ] i i -menyen.