Intervalltimer skyting

 1. G knappen
 2. C fotoopptaksmeny

Ta bilder med det valgte intervallet til det angitte antallet bilder er tatt. Når du bruker intervalltimeren, velg en annen utløsermodus enn E .

AlternativBeskrivelse
[ Start ]Start intervalltimer-opptak. Opptaket vil begynne enten etter 3 s ([ ] valgt for [ Velg startdag/tid ]) eller på en valgt dato og klokkeslett ([ Velg dag/klokkeslett ]). Opptaket fortsetter med det valgte intervallet til alle bildene er tatt.
[ Velg startdag/tidspunkt ]Velg et startalternativ. Velg [ ] for å starte opptak umiddelbart, [ Velg dag/klokkeslett ] for å starte opptak på en valgt dato og klokkeslett.
[ Intervall ]Angi intervallet mellom bilder i timer, minutter og sekunder.
[ Intervaller×bilder/intervall ]Velg antall intervaller og antall skudd per intervall.
[ Eksponeringsutjevning ]Ved å velge [ ] kan kameraet justere eksponeringen for å matche det forrige bildet.
 • Store endringer i motivets lysstyrke under opptak kan føre til tydelige variasjoner i eksponeringen. Dette kan løses ved å forkorte intervallet mellom skuddene.
 • Eksponeringsutjevning vil ikke tre i kraft i modus M hvis [ Av ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotoopptaksmenyen.
[ Stille fotografering ]Velg [ ] for å dempe lukkeren og eliminere vibrasjonene den produserer under opptak.
 • Hvis du velger [ ] blir kameraet ikke helt stille. Kameralyder kan fortsatt være hørbare, for eksempel under autofokus eller blenderjustering, i sistnevnte tilfelle mest merkbart ved blenderåpninger som er mindre (dvs. ved f-tall høyere) enn f/5.6.
[ Intervallprioritet ]
 • [ ]: Aktiver intervallprioritet for å sikre at bilder tatt i modus P og A tas med det valgte intervallet.
  • Velg [ Frigjør ] for egendefinert innstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ] når AF-S er valgt for fokusmodus og for egendefinert innstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ] når AF-C er valgt.
  • Hvis [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotoopptaksmenyen er satt til [ On ], still inn [ Minimum lukkerhastighet ] slik at den er kortere enn opptaksintervallet.
 • [ Av ]: Deaktiver intervallprioritet for å sikre at bildene blir korrekt eksponert.
[ Fokuser før hvert skudd ]Hvis [ ] er valgt, vil kameraet fokusere mellom bildene.
[ Alternativer ]Kombiner fotografering med intervalltimer med andre alternativer.
 • [ AE bracketing ]: Utfør eksponeringsbracketing under fotografering med intervalltimer.
 • [ Time-lapse video ]: Bruk bildene som er tatt under fotografering med intervalltimer for å lage en time-lapse-video med et sideforhold på 16:9.
  • Kameraet lagrer både bildene og time-lapse-videoen.
  • Hvis du velger [ 1:1 (16×16) ] for [ Velg bildeområde ] i fotoopptaksmenyen, deaktiveres utløseren.
  • Videoer laget med [ Time-lapse video ] tas opp i [ sRGB ]-fargerommet, uavhengig av alternativet som er valgt for [ Color space ] i fotoopptaksmenyen.
 • [ Av ]: Ikke utfør ytterligere operasjoner under fotografering med intervalltimer.
[ Starter lagringsmappe ]Merk et alternativ og trykk på 2 for å velge ( M ) eller oppheve valget ( U ).
 • [ Ny mappe ]: En ny mappe opprettes for hver nye sekvens.
 • [ Tilbakestill filnummerering ]: Filnummerering tilbakestilles til 0001 hver gang en ny mappe opprettes.

Intervall-timer fotografering

Før du skyter

 • Ta et testbilde med gjeldende innstillinger.
 • Før du fortsetter, velg [ Tidssone og dato ] i oppsettmenyen og sørg for at kameraklokken er stilt inn på riktig klokkeslett og dato.
 • Vi anbefaler å bruke en av følgende strømkilder for å forhindre tap av strøm mens opptak pågår:
  • Et fulladet batteri
  • En valgfri EH-7P ladeadapter
  • En valgfri EH‑8P AC-adapter med en UC‑E25 USB kabel (med Type C-kontakter i begge ender)
  • Bærbare ladere (powerbanker)
 1. Uthev [Interval timer shooting] i fotoopptaksmenyen.

  Trykk på 2 for å velge det uthevede elementet og se alternativer for intervalltimer.
 2. Juster intervalltimerinnstillingene.
  • Velg startdag og -tidspunkt.
   Marker [ Velg startdag/tid ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
   • For å starte opptak umiddelbart, velg [ ].
   • For å begynne å fotografere på en valgt dato og klokkeslett, velg [ Velg dag/klokkeslett ]. Velg dato og klokkeslett og trykk J .
  • Velg intervallet mellom bildene.
   Marker [ Interval ] og trykk på 2 .
   Velg et intervall (i timer, minutter og sekunder) og trykk på J .
  • Velg antall skudd per intervall.
   Marker [ Intervals×shots/interval ] og trykk på 2 .
   Velg antall intervaller og antall skudd per intervall og trykk på J .
   • I enkeltbildeutløsermodus, hvis antall bilder per intervall er satt til to eller flere, vil bildene for hvert intervall bli tatt med hastigheten for kontinuerlig høyhastighetsutløsermodus.
   • Når [ Av ] er valgt for [ Stille fotografering ], vil det maksimale antallet intervaller variere med antall bilder per intervall.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringsutjevning.
   Marker [ Exposure smoothing ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
   • Ved å velge [ ] kan kameraet justere eksponeringen for å matche det forrige bildet.
  • Aktiver eller deaktiver stille fotografering.
   Marker [ Silent photography ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg et alternativ for intervallprioritet.
   Marker [ Intervallprioritet ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg om kameraet skal fokusere mellom bildene.
   Marker [ Fokus før hvert bilde ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg flere alternativer.
   Uthev [ Alternativer ] og trykk på 2 .
   Marker [ AE bracketing ] eller [ Time-lapse video ] og trykk på J .
   • Hvis du valgte [ AE bracketing ], velg verdier for [ Number of shots ] og [ Increment ]; hvis du valgte [ Time-lapse video ], velg en innstilling for [ Frame size/frame rate ].
  • Velg alternativer for startmappe.
   Uthev [ Start lagringsmappe ] og trykk på 2 .
   Velg de ønskede alternativene og trykk på J for å fortsette.
 3. Marker [Start] og trykk på J .
  • Hvis [ ] ble valgt for [ Velg startdag/-tid ] i trinn 2, starter opptaket etter tre sekunder.
  • Ellers starter opptaket på tidspunktet som er valgt for [ Velg startdag/tid ] > [ Velg dag/tid ].
  • Displayet slås av under opptak.
  • Opptaket fortsetter med det valgte intervallet til alle bildene er tatt.

Under skyting

 • Under intervalltimerfotografering vil minnekorttilgangslampen blinke.
 • Hvis skjermen slås på ved å trykke utløseren halvveis ned, vil meldingen [ Interval timer shooting ] vises og Q -ikonet vil blinke.

Pause fotografering med intervalltimer

Intervalltimerfotografering kan settes på pause mellom intervallene ved å trykke på J eller ved å velge [ Interval timer shooting ] i fotoopptaksmenyen, utheve [ Pause ] og trykke på J . Merk at menyene kanskje ikke vises når G knappen trykkes hvis tiden som er valgt for [ Intervall ] er veldig kort.

 • Hvis [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ], vil et trykk på J mellom intervallene avslutte intervalltimerfotografering.

Gjenoppta intervalltimer-opptak

Intervalltimerfotografering kan gjenopptas som beskrevet nedenfor.

 • For å gjenoppta opptak umiddelbart:
  Uthev [ Restart ] og trykk på J
 • Slik fortsetter du fotograferingen på et spesifisert tidspunkt:
  Velg [ Restart alternativ ], marker [ Velg dag/tid ] og trykk på 2 .
  Velg startdato og -klokkeslett og trykk J .
  Uthev [ Restart ] og trykk på J

Avslutter intervalltimeropptak

For å avslutte fotografering med intervallutløser før alle bildene er tatt, velg [ Intervalltimerfotografering ] i fotoopptaksmenyen, uthev [ Av ] og trykk på J . Merk at menyene kanskje ikke vises når G knappen trykkes hvis tiden som er valgt for [ Intervall ] er veldig kort. I dette tilfellet må du trykke på J for å sette intervalltimerfotografering på pause, og deretter velge [ Interval timer shooting ] i fotoopptaksmenyen, utheve [ Off ] og trykke J .

Intervall-timer fotografering

 • Velg et intervall som er lengre enn tiden som trengs for å ta det valgte antallet bilder med forventet lukkerhastighet. Merk at under faktisk fotografering med intervalltimer, må kameraet ikke bare ta bilder med det valgte intervallet, men må også ha tilstrekkelig tid til å fullføre eksponeringene og utføre oppgaver som å behandle bildene. Hvis intervallet er for kort til å ta det valgte antallet bilder, kan kameraet hoppe til neste intervall uten å ta bilder.
 • Hvis intervallet er for kort, kan det totale antallet bilder tatt være mindre enn det som er valgt for [ Intervaller×bilder/intervall ].
 • Hvis du bruker en blits, velg et intervall som er lengre enn tiden det tar for blitsen å lade. Hvis intervallet er for kort, kan blitsen utløses med mindre enn kraften som trengs for full eksponering.
 • Hvis fotograferingen ikke kan fortsette med gjeldende innstillinger – for eksempel hvis lukkerhastigheten er satt til “ Bulb ” eller “ Time ”, er [ Interval ] [ 00:00'00" ], eller starttiden er på mindre enn ett minutt – en advarsel vil vises på skjermen.
 • Intervalltimerfotografering vil ikke starte hvis [ ] er valgt for både [ Stille fotografering ] og [ Intervallprioritet ] og [ 00:00'0.5" ] er valgt for [ Intervall ].
 • Hvis [ On ] er valgt for [ Stille fotografering ] eller [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ], vil ikke standby-timeren utløpe under fotografering med intervalltimer, uavhengig av alternativet som er valgt for Custom Setting c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ].
 • Hvis minnekortet er fullt, vil intervalltimeren forbli aktiv, men ingen bilder tas. Sett inn et annet minnekort og fortsett opptak ( Pause fotografering med intervalltimer ).
 • Intervalltimerfotografering vil settes på pause hvis:
  • Kameraet slås av og deretter på igjen (når kameraet er av, kan batterier og minnekort skiftes uten å avslutte fotografering med intervalltimer)
  • E er valgt for utløsermodus
 • Endring av kamerainnstillinger mens intervalltimeren er aktiv kan føre til at opptaket avsluttes.

Frigjøringsmodus

Uansett hvilken utløsermodus som er valgt, vil kameraet ta det angitte antallet bilder ved hvert intervall.

Justere innstillinger mellom bilder

Bilder kan vises og opptak og menyinnstillinger justeres mellom bildene. Vær imidlertid oppmerksom på at skjermen slås av og opptak vil fortsette noen sekunder før neste bilde tas.

Intervalltimerfotografering: Begrensninger

Intervalltimerfotografering kan ikke kombineres med enkelte kamerafunksjoner, inkludert:

 • videoopptak,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvutløseren,
 • bracketing,
 • HDR (høyt dynamisk område),
 • flere eksponeringer, og
 • fokusskifte.

Når [På] er valgt for [Stille fotografering]

Hvis du velger [ ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres noen kamerafunksjoner, inkludert:

 • ISO-følsomheter for Hi 1 og Hi 2,
 • blitsfotografering,
 • støyreduksjon med lang eksponering, og
 • flimmerreduksjon.

Innstillinger for intervalltimer

Å slå av kameraet eller velge en ny utløsermodus påvirker ikke innstillingene for fotografering med intervalltimer.