ISO-følsomhetsinnstillinger

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Juster ISO-følsomhetsinnstillingene for fotografier.

AlternativBeskrivelse
[ ISO-følsomhet ]Velg mellom verdier fra ISO 100 til 51200. Utvidede innstillinger på ca. 1 EV eller 2 EV over ISO 51200 er også tilgjengelig. I b -modus er innstillingen fast på ISO-A (AUTO) , og kameraet stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
[ Automatisk ISO-følsomhetskontroll ]

Marker [ ] og trykk på J for å aktivere automatisk ISO-følsomhetskontroll. Hvis [ Av ] er valgt, vil [ ISO-følsomhet ] forbli fast på verdien valgt av brukeren.

[ Maksimal følsomhet ]

Velg den øvre grensen for automatisk ISO-følsomhetskontroll for å forhindre at den heves for høyt.

[ Maksimal følsomhet med c ]

Velg den øvre ISO-følsomhetsgrensen for bilder tatt med en valgfri blitsenhet.

[ Minimum lukkerhastighet ]

Velg lukkerhastigheten (1/4000 til 30 s) under som automatisk ISO-følsomhetskontroll skal aktiveres for å forhindre undereksponering i modusene P og A . Hvis [ Auto ] er valgt, vil kameraet velge minimum lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde. For eksempel vil kameraet automatisk velge raskere laveste lukkerhastigheter for å forhindre uskarphet forårsaket av kamerarystelser når et langt objektiv er festet.

  • For å se valg av automatisk lukkerhastighet, uthev [ Auto ] og trykk på 2 . Automatisk lukkerhastighetsvalg kan finjusteres ved å velge raskere eller langsommere minimumsverdier. Raskere innstillinger kan brukes til å redusere uskarphet ved fotografering av motiver i rask bevegelse.
  • Lukkerhastigheter kan falle under det valgte minimum hvis optimal eksponering ikke kan oppnås ved ISO-følsomheten valgt for [ Maksimal følsomhet ].