e2: Blits lukkerhastighet

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg den laveste lukkerhastigheten som er tilgjengelig med blits i modus P eller A .

Uavhengig av innstillingen som er valgt for egendefinert innstilling e2 [ Blitslukkerhastighet ], kan lukkerhastighetene være så langsomme som 30 s i modusene S og M eller ved blitsinnstillinger for sakte synkronisering, langsom bakre gardinsynkronisering eller rødøyereduksjon med sakte. synkronisere.